شال سوپرنخ وارداتی (۱۳۹۵)

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۹,۰۰۰ تومان است.

شال خطی لمه مجلسی (۱۳۷۱)

قیمت اصلی ۱۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۷,۰۰۰ تومان است.

شال پلیسه موجی سه بعدی (۱۳۳۷)

قیمت اصلی ۱۱۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.

شال موهر مخمل کالباسی (۱۳۱۸)

قیمت اصلی ۱۰۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۷,۰۰۰ تومان است.

شال مخمل پوم پوم دار (۱۳۴۳)

قیمت اصلی ۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹,۲۰۰ تومان است.

شال کشمیر دورو (۱۳۲۷)

قیمت اصلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۷,۰۰۰ تومان است.